Melindungi Data Klien

Penajaan Lepas

Sebagai entiti yang dikawal atur, FxPro memenuhi keperluan pengawalaturan berkaitan dana klien yang berikut:

Pengasingan Dana

Semua dana yang dideposit dengan FxPro adalah diasingkan sepenuhnya daripada dana syarikat sendiri dan disimpan dalam akaun-akaun bank yang berasingan. Ini memastikan bahawa dana milik pelanggan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan yang lain. Laporan kewangan kami diaudit oleh PWC, auditor kewangan global yang terkemuka, memastikan bahawa semua operasi kami dijalankan mengikut standard yang tertinggi.

Perlindungan Pelabur

FxPro UK Limited adalah ahli kepada Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan (FSCS) dan FxPro Financial Services Limited adalah ahli kepada Investors Compensation Fund (ICF). Kelayakan bergantung kepada status dan sifat tuntutan. Sila rujuk kepada dokumen perundangan dan polisi pampasan untuk maklumat selanjutnya.

Pengukuran tambahan yang kami ambil

FxPro bergabung dengan beberapa institusi perbankan utama, di mana dana klien disimpan dalam bank-bank seperti Barclays Bank PLC, Julius Baer, dan Royal Bank of Scotland. Had dalaman memastikan kepelbagaian dana antara bank-bank, sementara risiko kredit dipantau dengan kerap. Dana klien adalah disimpan dalam bidang kuasa di mana pengasingan data klien adalah disokong oleh rangka kerja undang-undang tempatan.

FxPro menawarkan jaminan Perlindungan Baki Negatif kepada semua klien sebagai sebahagian daripada Perjanjian Klien, selagi ia tidak dimanipulasikan dan diterima seadanya. Kami komited kepada polisi yang ketat, memastikan bahawa klien mungkin tidak akan kerugian lebih banyak daripada jumlah deposit mereka.

Dasar pelaksanaan pesanan
Prosedur pengendalian aduan
Dasar konflik kepentingan

Ketahui bagaimana kami membuat pesanan anda.

Ketahui bagaimana kami menangani aduan klien.

Ketahui bagaimana kami menangani konflik kepentingan.

UP