FAQ Jabatan Pencadang

Bilakah dan bagaimanakah komisen dibayar?

Komisen dikreditkan ke dalam akaun perdagangan langsung anda pada 7hb setiap bulan. Anda boleh menggunakan FxPro Direct untuk mengeluarkan komisen ini ke akaun bank anda melalui kawat bank.