FAQ Soalan Umum

Adakah dana saya selamat dengan anda?

Di FxPro, kami sangat mengambil kira keselamatan dana klien-klien kami. Kerana inilah kami memastikan semua dana klien didepositkan dalam akaun yang diasingkan dalam institusi perbankan terkemuka yang diperakui di seluruh dunia seperti Barclays dan Bank of America.

Selain daripada ini, FxPro merupakan ahli Dana Pampasan Pelabur dan Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan (Lihat ‘Adakah dana yang saya depositkan dalam akaun FxPro saya diinsuranskan dengan apa jua cara?)