FAQ FxPro Vault

Adakah terdapat sebarang yuran untuk menggunakan Vault?

Tiada yuran yang terlibat selain daripada deposit dan yuran pengeluaran sedia ada yang telah pun tertakluk kepada klien.