FAQ FxPro Quant

Kenapakah penasihat pakar saya terus membuka beberapa kedudukan?

Besar kemungkinan keadaan 'Jika tiada pesanan' dalam nod 'Kedudukan Terbuka' EA anda telah ditetapkan kepada 'Salah'. Menetapkannya kepada 'Betul' akan menggesanya untuk membuka kedudukan baharu hanya jika tiada kedudukan sedia ada telah pun dibuka. Apabila ia ditetapkan kepada 'Salah', ia akan membuka kedudukan baharu bagi setiap rait.