FAQ FxPro Metatrader 4

Mengapakah pesanan menunggu saya tidak dilaksanakan?

Sekiranya pesanan menunggu anda masih tidak dilaksanakan, ia mungkin kerana anda tidak mempunyai dana yang cukup untuk membuka posisi apabila pesanan menunggu dicetuskan. Secara alternatif, pesanan menunggu anda mungkin tidak dilaksanakan sekranya harga yang dinyatakan masih belum dicapai. Harap maklum bahawa untuk Pesanan Jual menunggu, harga bidaan mestilah mencapai tahap anda anda nyatakan; untuk Pesanan Beli menunggu, harga permintaan mestilah mencapai tahap yang anda nyatakan.