FAQ Jenis Akaun

Apakah mata wang yang boleh saya buka dalam akaun perdagangan FxPro saya?

FxPro menawarkan akaun perdagangan dalam mata wang berikut.

USD, GBP, CHF, EUR, PLN, AUD, ZAR dan JPY.

Mana-mana dana yang diterima dalam mana-mana mata wang lain akan ditukarkan kepada mata wang pilihan anda sebelum ia didepositkan ke dalam akaun perdagangan anda.