FAQ Jenis Akaun

Bolehkah saya membuka akaun bersama?

Ya, anda boleh membuka akaun bersama, untuk melakukan perkara ini, setiap orang mesti membuka akaun perdagangan FxPro yang berasingan terlebih dahulu dan kemudian mengisi borang permohonan akaun bersama. Ini boleh diperoleh dengan menghubungi backoffice@fxpro.com