FAQ Jenis Akaun

Adakah dana yang saya depositkan dalam akaun FxPro saya diinsuranskan dengan apa jua cara?

FxPro Financial Services Limited merupakan ahli Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan dan Dana Pampasan Pelabur.

Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan mula berkuat kuasa selepas Akta Pasaran dan Perkhidmatan Kewangan 2000, ia merangkumi pelanggan-pelanggan firma perkhidmatan kewangan UK sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikan sebarang tuntutan yang dibuat terhadap mereka. Sehingga ke hari ini, organisasi ini telah membayar lebihan sebanyak £26 bilion, untuk membantu lebih daripada 4.5 juta pelanggan. Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan menginsuranskan deposit pelanggan sehingga £50,000. Maklumat lanjut boleh didapati di http://www.fscs.org.uk.

Dana Pampasan Pelabur mula diperkenalkan pada tahun 2002 sejajar dengan Undang-undang Firma Pelaburan 2002 dan Arahan Eropah 93/22/EC. Firma Pelaburan Cyprus (Cyprus Investment Firm, CIF) bertanggungjawab untuk menyertai Dana Pampasan Pelabur sebagai sebahagian daripada keperluan kawal selia mereka. Objektif dana ini adalah untuk menjamin sebarang tuntutan klien yang dilindungi terhadap ahli Dana dan untuk membayar pampasan kepada mereka untuk sebarang tuntutan yang timbul akibat ketidakmampuan ahli Dana dalam memenuhi kewajipan mereka atau akibat kesalahan sengaja oleh sebahagian daripada ahli Dana. Dana Pampasan Pelabur menginsuranskan deposit pelanggan sehingga €20,000.