Pasaran FxPro

Berdaganglah dalam
Pasaran Dunia

Kalendar Tindakan dan Perolehan Korporat

Keperluan margin untuk saham, dengan laporan perolehan akan datang dan/atau tindakan korporat dan atau tindakan lain (secara terkumpul, 'acara korporat'), mungkin ditingkatkan kepada 5 hari perniagaan sebelum acara korporat dan mungkin kekal berkuatkuasa dalam pasca acara korporat atas budi bicara FxPro.

Sebelum memasuki dagangan, klien FxPro haruslah melihat spesifikasi simbol tertentu (termasuk tetapi tidak terhad kepada 'keperluan margin') melalui Pemantauan Pasaran dalam platform dagangan MT4. Klik di sini untuk melihat beberapa contoh.

Sewaktu jangka masa yang terlibat, keperluan margin baharu akan digunakan untuk semua dagangan sedia ada dan baharu. Klien FxPro kekal bertanggungjawab untuk memantau kedua-dua margin yang diperlukan untuk akaun dan margin bebas mereka sebelum, ketika dan pasca jangka masa yang berkenaan. Lanjutan daripada yang di atas, klien FxPro faham dan menerima bahawa ini mungkin menyebabkan berlakunya panggilan margin dan/atau henti rugi dalam akaun mereka.

MAKLUMAN PENTING: Tarikh jangkaan pelancaran acara korporat adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis. Masa/ tarikh merujuk kepada GMT+2, melainkan dinyatakan sebaliknya.

September, 2016
Tarikh Nama instrumen Nama Syarikat
07/09/2016
07/09/2016 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC
15/09/2016
15/09/2016 #Next NEXT PLC
16/09/2016
16/09/2016 #Oracle ORACLE CORP
20/09/2016
20/09/2016 #Adobe ADOBE SYSTEMS INC
20/09/2016 #FedEx FEDEX CORP
27/09/2016
27/09/2016 #Nike NIKE INC -CL B
29/09/2016
29/09/2016 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP
29/09/2016 #Pepsico PEPSICO INC
Tarikh Dvd Ex Nama Nama Syarikat
01/09/2016
01/09/2016 #Nike NIKE INC -CL B
02/09/2016
02/09/2016 #Haliburton HALLIBURTON CO
07/09/2016
07/09/2016 #GenMotors GENERAL MOTORS CO
07/09/2016 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE
08/09/2016
08/09/2016 #StanLife STANDARD LIFE PLC
08/09/2016 #FedEx FEDEX CORP
09/09/2016
09/09/2016 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC
12/09/2016
12/09/2016 #Glencore GLENCORE PLC
12/09/2016 #HPackard HP INC
12/09/2016 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A
13/09/2016
13/09/2016 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
13/09/2016 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC
13/09/2016 #CocaCola COCA-COLA CO/THE
13/09/2016 #MerkCo MERCK & CO. INC.
13/09/2016 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC
14/09/2016
14/09/2016 #WestUnion WESTERN UNION CO
16/09/2016
16/09/2016 #Tiffanys TIFFANY & CO
20/09/2016
20/09/2016 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP
22/09/2016
22/09/2016 #Ladbrokes LADBROKES PLC
27/09/2016
27/09/2016 #Total TOTAL SA
27/09/2016 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR
28/09/2016
28/09/2016 #Mondelez MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
28/09/2016 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP
N/A
UP