Kalendar Tindakan dan Perolehan Korporat

Keperluan margin untuk indeks saham dan spot, dengan laporan pendapatan syarikat yang akan datang dan/atau tindakan korporat dan/atau lain-lain (secara keseluruhannya, 'acara korporat’), mungkin ditingkatkan ke 5 hari perniagaan sebelum acara korporat dan mungkin akan kekal berkuat kuasa selepas acara korporat atas budi bicara FxPro.

Sewaktu jangka masa yang terlibat, keperluan margin baharu akan digunakan untuk semua dagangan sedia ada dan baharu. Klien FxPro kekal bertanggungjawab untuk memantau kedua-dua margin yang diperlukan untuk akaun dan margin bebas mereka sebelum, ketika dan pasca jangka masa yang berkenaan. Lanjutan daripada yang di atas, klien FxPro faham dan menerima bahawa ini mungkin menyebabkan berlakunya panggilan margin dan/atau henti rugi dalam akaun mereka.

MAKLUMAN PENTING: Tarikh jangkaan pelancaran acara korporat adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis. Masa/ tarikh merujuk kepada GMT+2, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Ogos 2017 - September 2017
Tarikh Nama instrumen Nama Syarikat Margin Requirements
30/08/2017
30/08/2017 #Carrefour Carrefour
31/08/2017
31/08/2017 #Vivendi Vivendi
31/08/2017 #Ladbrokes Ladbrokes Coral
06/09/2017
06/09/2017 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC
13/09/2017
13/09/2017 #Apple Apple 0:12;75:20;150:30;350:60
14/09/2017
14/09/2017 #Next NEXT PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
14/09/2017 #Oracle ORACLE CORP 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
19/09/2017
19/09/2017 #Adobe ADOBE SYSTEMS INC
19/09/2017 #FedEx FEDEX CORP
26/09/2017
26/09/2017 #Nike NIKE INC -CL B
Tarikh Nama Nama Syarikat Mata Wang Dividen DPS Terakhir*
29/08/2017
29/08/2017 #ChinaMobil CHINA MOBILE LTD-SPON ADR USD 1.841126 (Special Cash)
0.933796 (Regular Cash)
29/08/2017 #GoldmSachs GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.75
29/08/2017 #HomeDepot HOME DEPOT INC USD 0.89
30/08/2017
30/08/2017 #BofAmerica BANK OF AMERICA CORP USD 0.12
30/08/2017 #McDonalds MCDONALD'S CORP USD 0.94
30/08/2017 #Pepsico PEPSICO INC USD 0.805
30/08/2017 #Ab&Fitch ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A USD 0.2
31/08/2017
31/08/2017 #Nike NIKE INC -CL B USD 0.18
01/09/2017
01/09/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO USD 0.18
07/09/2017
07/09/2017 #Billiton BHP BILLITON PLC USD 0.43
07/09/2017 #Glencore GLENCORE PLC USD 0.035
07/09/2017 #StanLife STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GBp 7
07/09/2017 #GenMotors GENERAL MOTORS CO USD 0.38
07/09/2017 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE USD 0.72
08/09/2017
08/09/2017 #FedEx FEDEX CORP USD 0.5
08/09/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 0.11
11/09/2017
11/09/2017 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC USD 0.365
12/09/2017
12/09/2017 #21stFOX TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A USD 0.18
12/09/2017 #HPackard HP INC USD 0.1327
12/09/2017 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A USD 0.1
14/09/2017
14/09/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC USD 0.66
14/09/2017 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 0.32
14/09/2017 #CocaCola COCA-COLA CO/THE USD 0.37
14/09/2017 #MerkCo MERCK & CO. INC. USD 0.47
14/09/2017 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 0.47
14/09/2017 #WestUnion WESTERN UNION CO USD 0.175
15/09/2017
15/09/2017 #GenElec GENERAL ELECTRIC CO USD 0.24
19/09/2017
19/09/2017 #Tiffanys TIFFANY & CO USD 0.5
20/09/2017
20/09/2017 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP USD 0.73
21/09/2017
21/09/2017 #Ladbrokes LADBROKES CORAL GROUP PLC GBp 2
25/09/2017
25/09/2017 #Total TOTAL SA EUR 0.62
26/09/2017
26/09/2017 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1.07
28/09/2017
28/09/2017 #Mondelez MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A USD 0.22
Tarikh Nama penghuraian Pelarasan Dividen Jangkaan Margin Requirements
28/08/2017
28/08/2017 #AUS200 AS51 Index 1.377
28/08/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.152
28/08/2017 #Holland25 AEX Index 0.060
28/08/2017 #US2000 RTY Index 0.027
28/08/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.735
28/08/2017 #USSPX500 SPX Index 0.100
29/08/2017
29/08/2017 #AUS200 AS51 Index 0.697
29/08/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.131
29/08/2017 #Japan225 NKY Index 11.521
29/08/2017 #US2000 RTY Index 0.099
29/08/2017 #US30 INDU Index 11.231
29/08/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.250
29/08/2017 #USSPX500 SPX Index 0.347
30/08/2017
30/08/2017 #AUS200 AS51 Index 8.539
30/08/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.111
30/08/2017 #US2000 RTY Index 0.338
30/08/2017 #US30 INDU Index 6.437
30/08/2017 #USSPX500 SPX Index 0.638
31/08/2017
31/08/2017 #AUS200 AS51 Index 0.655
31/08/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.345
31/08/2017 #Germany50 MDAX Index 5.707
31/08/2017 #HongKong50 HSI Index 93.503
31/08/2017 #India50 NIFTY Index 2.077
31/08/2017 #UK_Mid250 MCX Index 10.156
31/08/2017 #UK100 UKX Index 1.221
31/08/2017 #US2000 RTY Index 0.047
31/08/2017 #US30 INDU Index 1.233
31/08/2017 #USSPX500 SPX Index 0.227
01/09/2017
01/09/2017 #AUS200 AS51 Index 2.592
01/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.509
01/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 0.364
01/09/2017 #US2000 RTY Index 0.033
01/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.16
04/09/2017
04/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.69
04/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 12.22
04/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 11.66
04/09/2017 #HongKong50 HSI Index 25.19
05/09/2017
05/09/2017 #AUS200 AS51 Index 2.27
05/09/2017 #Germany50 MDAX Index 4.83
06/09/2017
06/09/2017 #AUS200 AS51 Index 3.37
06/09/2017 #HongKong50 HSI Index 1.57
06/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.75
06/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 201.60
06/09/2017 #US2000 RTY Index 0.05
06/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.06
06/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.02
07/09/2017
07/09/2017 #AUS200 AS51 Index 10.18
07/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.42
07/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 6.54
07/09/2017 #ChinaHShar Euro50 Spot Index 0.24
07/09/2017 #HongKong50 HSI Index 16.75
07/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 18.76
07/09/2017 #UK100 UKX Index 6.53
07/09/2017 #US2000 RTY Index 0.15
07/09/2017 #US30 INDU Index 10.07
07/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.38
07/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.57
08/09/2017
08/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.50
08/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 1.21
08/09/2017 #US2000 RTY Index 0.11
08/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.10
11/09/2017
11/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.68
11/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 11.80
11/09/2017 #HongKong50 HSI Index 14.06
11/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.96
11/09/2017 #US2000 RTY Index 0.02
11/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.04
12/09/2017
12/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.92
12/09/2017 #HongKong50 HSI Index 4.12
12/09/2017 #US2000 RTY Index 0.04
12/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.35
12/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.14
13/09/2017
13/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.08
13/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.04
13/09/2017 #Finland25 OMXH 25 Index 3.03
13/09/2017 #HongKong50 HSI Index 4.25
13/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 84.59
13/09/2017 #US2000 RTY Index 0.04
13/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.04
14/09/2017
14/09/2017 #AUS200 AS51 Index 2.24
14/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.83
14/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 0.14
14/09/2017 #HongKong50 HSI Index 2.03
14/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 8.89
14/09/2017 #US2000 RTY Index 0.44
14/09/2017 #US30 INDU Index 5.78
14/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.66
14/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.81
15/09/2017
15/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 0.74
15/09/2017 #Japan225 NKY Index 0.56
15/09/2017 #US2000 RTY Index 0.05
15/09/2017 #US30 INDU Index 1.65
15/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.32
18/09/2017
18/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 3.23
18/06/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 1.50
18/06/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.09
18/09/2017 #HongKong50 HSI Index 10.85
18/09/2017 #Italy40 FTSE MIB Index 67.12
18/09/2017 #US2000 RTY Index 0.02
18/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.36
18/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.09
19/09/2017
19/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.64
19/09/2017 #HongKong50 HSI Index 1.51
19/09/2017 #US2000 RTY Index 0.05
19/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.16
19/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.03
20/09/2017
20/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.65
20/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 2.54
20/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 168.13
20/09/2017 #Swiss20 SMI Index 8.07
20/09/2017 #US2000 RTY Index 0.03
21/09/2017
21/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.89
21/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.03
21/09/2017 #HongKong50 HSI Index 6.31
21/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 15.85
21/09/2017 #UK100 UKX Index 0.94
21/09/2017 #US2000 RTY Index 0.07
21/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.09
22/09/2017
22/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.09
22/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.15
22/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.42
22/09/2017 #US2000 RTY Index 0.08
22/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.06
Tarikh Saham Split Simbol FxPro Nama Syarikat

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP