Pasaran FxPro

Berdaganglah dalam
Pasaran Dunia

Kalendar Tindakan dan Perolehan Korporat

Keperluan margin untuk saham, dengan laporan perolahan yang bakal dikeluarkan dan/atau tindakan korporat dan/atau tindakan lain (secara kolektif, ‘peristiwa korporat’) yang bakal berlaku, boleh meningkat sehingga tidak lebih daripada 5 kali peratusan biasa, 5 hari urus niaga sebelum peristiwa korporat berkenaan, dan mungkin kekal berkuat kuasa selepas peristiwa korporat tersebut menurut budi bicara tunggal FxPro.

Sewaktu jangka masa yang terlibat, keperluan margin baharu akan digunakan untuk semua dagangan sedia ada dan baharu. Klien FxPro kekal bertanggungjawab untuk memantau kedua-dua margin yang diperlukan untuk akaun dan margin bebas mereka sebelum, ketika dan pasca jangka masa yang berkenaan. Lanjutan daripada yang di atas, klien FxPro faham dan menerima bahawa ini mungkin menyebabkan berlakunya panggilan margin dan/atau henti rugi dalam akaun mereka.

MAKLUMAN PENTING: Tarikh jangkaan pelancaran acara korporat adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis. Masa/ tarikh merujuk kepada GMT+2, melainkan dinyatakan sebaliknya.

November-Disember, 2016
Tarikh Nama instrumen Nama Syarikat Margin Requirements
01/11/2016
01/11/2016 #B.P. BP PLC № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
01/11/2016 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
01/11/2016 #StdCharter STANDARD CHARTERED PLC № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
01/11/2016 #Pfizer PFIZER INC № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
01/11/2016 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
01/11/2016 #WestUnion WESTERN UNION CO № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
02/11/2016
02/11/2016 #Lufthansa DEUTSCHE LUFTHANSA-REG № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
02/11/2016 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
02/11/2016 #Alibaba ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares > 1,500 - 60%
02/11/2016 #Facebook FACEBOOK INC-A № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares > 1,500 - 60%
02/11/2016 #Qualcomm QUALCOMM INC № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
02/11/2016 #TimeWarner TIME WARNER INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares > 1,500 - 60%
02/11/2016 #WholeFoods WHOLE FOODS MARKET INC № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
02/11/2016 #Y.E.L.P YELP INC № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
02/11/2016 #Zynga ZYNGA INC - CL A № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
03/11/2016
03/11/2016 #Airfrance AIR FRANCE-KLM № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
03/11/2016 #SocGeneral SOCIETE GENERALE SA № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
03/11/2016 #Adidas ADIDAS AG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares > 1,500 - 60%
03/11/2016 #KraftHeinz KRAFT HEINZ CO/THE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares > 1,500 - 60%
03/11/2016 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
03/11/2016 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
03/11/2016 #Starbucks STARBUCKS CORP № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
03/11/2016 #Symantec SYMANTEC CORP № of shares < 1,000 - 12%
3000 < № of shares < 3000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares > 5,000 - 60%
04/11/2016
04/11/2016 #B.M.W BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares > 1,500 - 60%
04/11/2016 #Commerzbnk COMMERZBANK AG № of shares < 5,000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8,000 < № of shares < 15,000 - 30%
№ of shares > 15,000 - 60%
07/11/2016
07/11/2016 #HSBC HSBC HOLDINGS PLC № of shares < 5000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8000 < № of shares < 15000 - 30%
№ of shares> 15000 - 60%
07/11/2016 #Ferrari FERRARI NV № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
07/11/2016 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
07/11/2016 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
08/11/2016
08/11/2016 #Toyota TOYOTA MOTORS № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares> 1,500 - 60%
08/11/2016 #DeutscPost DEUTSCHE POST AG-REG № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
08/11/2016 #TrpAdvisor TRIPADVISOR INC № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
09/11/2016
09/11/2016 #Vivendi VIVENDI № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
09/11/2016 #E.ON E.ON SE № of shares < 5000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8000 < № of shares < 15000 - 30%
№ of shares> 15000 - 60%
09/11/2016 #Burberry BURBERRY GROUP PLC № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
09/11/2016 #Sainsburys SAINSBURY (J) PLC № of shares < 9000 - 12%
9000 < № of shares < 15000 - 20%
15000 < № of shares < 21000 - 30%
№ of shares> 21000 - 60%
09/11/2016 #ShakeShack SHAKE SHACK INC - CLASS A № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
10/11/2016
10/11/2016 #PetroleoBr PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
10/11/2016 #PUMA PUMA SE № of shares < 300 - 12%
300 < № of shares < 500 - 20%
500 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
10/11/2016 #Siemens SIEMENS AG-REG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares> 1,500 - 60%
10/11/2016 #Nvidia NVIDIA CORP № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
10/11/2016 #3I 3I GROUP PLC № of shares < 5000 - 12%
5000 < № of shares < 8000 - 20%
8000 < № of shares < 15000 - 30%
№ of shares> 15000 - 60%
10/11/2016 #Disney WALT DISNEY CO/THE № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
10/11/2016 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
11/11/2016
11/11/2016 #Allianz ALLIANZ SE-REG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares> 1,500 - 60%
15/11/2016
15/11/2016 #Easyjet EASYJET PLC № of shares < 500 - 12%
2,000 < № of shares < 3,500 - 20%
3,500 < № of shares < 5,500 - 30%
№ of shares> 5,500 - 60%
15/11/2016 #Vodafone VODAFONE GROUP PLC № of shares < 9,000 - 12%
9,000 < № of shares < 15,000 - 20%
15,000 < № of shares < 21,000 - 30%
№ of shares> 21,000 - 60%
15/11/2016 #HomeDepot HOME DEPOT INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1,500 - 30%
№ of shares> 1,500 - 60%
16/11/2016
16/11/2016 #Cisco CISCO SYSTEMS INC № of shares < 500 - 12%
2,000 < № of shares < 3,500 - 20%
3,500 < № of shares < 5,500 - 30%
№ of shares> 5,500 - 60%
17/11/2016
17/11/2016 #Staples STAPLES INC № of shares < 500 - 12%
2,000 < № of shares < 3,500 - 20%
3,500 < № of shares < 5,500 - 30%
№ of shares> 5,500 - 60%
17/11/2016 #Walmart WAL-MART STORES INC № of shares < 1,000 - 12%
1,000 < № of shares < 3,000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares> 5,000 - 60%
18/11/2016
18/11/2016 #Ab&Fitch ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A № of shares < 500 - 12%
2,000 < № of shares < 3,500 - 20%
3,500 < № of shares < 5,500 - 30%
№ of shares> 5,500 - 60%
22/11/2016
22/11/2016 #HPackard HP INC № of shares < 4,000 - 12%
4,000 < № of shares < 7,000 - 20%
7,000 < № of shares < 9,000 - 30%
№ of shares> 9,000 - 60%
29/11/2016
29/11/2016 #Tiffanys TIFFANY & CO № of shares < 1,000 - 12%
1,000 < № of shares < 3,000 - 20%
3,000 < № of shares < 5,000 - 30%
№ of shares> 5,000 - 60%
08/12/2016
08/12/2016 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP N/A
08/12/2016 #SportDirct SPORTS DIRECT INTERNATIONAL N/A
15/12/2016
15/12/2016 #Adobe ADOBE SYSTEMS INC N/A
20/12/2016
20/12/2016 #FedEx FEDEX CORP N/A
20/12/2016 #Nike NIKE INC- CL B N/A
21/12/2016
21/12/2016 #Oracle ORACLE CORP N/A
Dvd Ex Date Name Company Name
02/11/2016
02/11/2016 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP
02/11/2016 #WellFargo WELLS FARGO & CO
03/11/2016
03/11/2016 #Apple APPLE INC
03/11/2016 #Citigroup CITIGROUP INC
03/11/2016 #Intel INTEL CORP
08/11/2016
08/11/2016 #Alcoa ALCOA INC
08/11/2016 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP
08/11/2016 #Pfizer PFIZER INC
09/11/2016
09/11/2016 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP
10/11/2016
10/11/2016 #Dupont DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
15/11/2016
15/11/2016 #Microsoft MICROSOFT CORP
16/11/2016
16/11/2016 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP
16/11/2016 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES
17/11/2016
17/11/2016 #MoodysCorp MOODY'S CORP
18/11/2016
18/11/2016 #J&J JOHNSON & JOHNSON
28/11/2016
28/11/2016 #Qualcomm QUALCOMM INC
29/11/2016
29/11/2016 #LouVuitton LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
29/11/2016 #CocaCola COCA-COLA CO/THE
29/11/2016 #GoldmSachs GOLDMAN SACHS GROUP INC
29/11/2016 #McDonalds MCDONALD'S CORP
01/12/2016
01/12/2016 #Nike NIKE INC- CL B
05/12/2016
05/12/2016 #GenMotors GENERAL MOTORS CO
05/12/2016 #Haliburton HALLIBURTON CO
06/12/2016
06/12/2016 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
07/12/2016
07/12/2016 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE
07/12/2016 #Walmart WAL-MART STORES INC
08/12/2016
08/12/2016 #FedEx FEDEX CORP
08/12/2016 #3I 3I GROUP PLC
08/12/2016 #Next NEXT PLC
12/12/2016
12/12/2016 #HPackard HP INC
13/12/2016
13/12/2016 #MerkCo MERCK & CO. INC.
13/12/2016 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC
16/12/2016
16/12/2016 #Tiffanys TIFFANY & CO
19/12/2016
19/12/2016 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP
21/12/2016
21/12/2016 #Total TOTAL SA
22/12/2016
22/12/2016 #Burberry BURBERRY GROUP PLC
29/12/2016
29/12/2016 #BTelecom BT GROUP PLC
30/12/2016
30/12/2016 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A
N/A
UP