FAQ Platform SuperTrader

Bagaimanakah saya boleh menggunakan Halaman Strategi?

Halaman Strategi memaparkan senarai semua strategi tersedia yang disalin atau boleh disalin. Jadual memaparkan peratusan prestasi beragregat individu seperti prestasi intrahari, 30 hari dan Sejak Bermula, yang dikemas kini secara automatik setiap minit.