FAQ Soalan Perdagangan Umum

Bagaimanakah pesanan renti rugi dilaksanakan?

Renti rugi dilaksanakan mengikut pesanan pasaran sebaik sahaja harga mencapai tahap yang telah anda pratentukan. Dalam keadaan perdagangan tertentu, terutamanya sepanjang tempoh ketaktentuan atau kecairan pasaran yang tinggi, pesanan renti rugi mungkin mengalami gelinciran atau tidak dilaksanakan langsung.