FAQ Sistem Kredit

Bagaimana kalau saya tidak mahu menggunakan pengganda kredit apabila membuat deposit berikutnya?

Selagi mana anda memenuhi keperluan baki akaun minimum sebanyak $2000, anda tidak berkewajipan untuk menggunakan pengganda kredit apabila anda membuat deposit.