FAQ Sistem Kredit

Apakah digambarkan oleh "amaun percuma" dalam terma sistem kredit?

Amaun Percuma adalah sebahagian daripada ekuiti anda yang anda boleh keluarkan. Ia merujuk kepada amaun yang telah anda depositkan +/- mana-mana keuntungan atau kerugian tercapai daripada pelaburan anda. Keuntungan dan kerugian tidak tercapai daripada kedudukan terbuka anda pada masa ini tidak termasuk dalam Amaun Percuma dan hanya dikira sebaik sahaja kedudukan ini ditutup.