FAQ Sistem Kredit

Bagaimanakah saya hendak mengeluarkan keuntungan dan deposit awal saya?

Anda boleh mengeluarkan keseluruhan Amaun Percuma anda daripada kawasan Urus Dana Direct. Harap maklum bahawa apabila membuat pengeluaran, jika anda ingin mengeluarkan lebih daripada hanya sekadar keuntungan anda, anda juga mesti mengeluarkan keseluruhan Amaun Percuma. Sebagai contoh: Jika deposit awal anda ialah $10,000 dan anda memperoleh keuntungan sebanyak $2,000, anda boleh mengeluarkan sebarang amaun sehingga $2,000 atau keseluruhan $12,000.