FAQ Sistem Kredit

Bolehkah saya menggunakan platform tanpa mendepositkan jumlah penuh?

Ya anda boleh, untuk menjadikan SuperTrader lebih mudah diakses, kini kami menawarkan talian kredit yang menggandakan nilai pelaburan awal anda secara efektif sehingga berjumlah 4 kali ganda (cth. $2000 x 4 (pendarab maks) = $8000 + $2000 (pelaburan awal) = $10000). Klien boleh mendepositkan $2000 dan menggunakan pendarab kredit bagi 1 untuk memenuhi amaun pelaburan minimum berjumlah $2000.