FAQ Sistem Kredit

Bolehkah saya menerima panggilan margin apabila menggunakan SuperTrader?

Anda boleh menerima panggilan margin apabila menggunakan pengganda kredit. Ini adalah kerana menggunakan kredit membolehkan anda untuk mengawal pelaburan yang lebih besar daripada apa yang boleh dikendalikan oleh modal anda. Anda akan mendapat panggilan margin setelah ekuiti anda (selepas ditolak pengganda) jatuh ke 6% daripada jumlah kredit. Oleh itu jika anda mempunyai 10k modal anda sendiri dan kemudahan kredit 20k (pengganda 2) anda akan menerima panggilan margin apabila ekuiti anda jatuh ke 1200 (6% daripada 20k = 1200). Sekiranya ekuiti anda terus jatuh dan mencapai 3% daripada kemudahan kredit, dalam hal ini ke 600 (3% daripada 20k = 600), strategi tersalin anda akan dihentikan secara automatik dan portfolio anda dikunci.