FAQ Sistem Kredit

Apakah Garisan Kredit FxPro SuperTrader?

Barisan Kredit FxPro SuperTrader ialah perkhidmatan yang kami tawarkan kepada klien SuperTrader kami demi membantu mereka memenuhi keperluan pemodalan sebanyak $10,000, tanpa perlu mendeposit amaun sepenuhnya.

Barisan Kredit bukan suatu bonus, tetapi pekali kredit (sehingga 4x). Ini bermakna anda boleh mendeposit sekecil $2,000 dan menggunakan pekali kredit untuk mencapai amaun pelaburan minimum. Sebagai contoh:

$2,000 X 4 (pekali maksimum)=$8,000 + $2,000 (pelaburan awal)=$10,000.